Hos mig vil du møde en teoretisk velfunderet psykoterapi, der anerkender de forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder.

Jeg arbejder med forskningsbaserede sammenhænge mellem krop, følelser og spiritualitet og er optaget af at tilbyde dig en helhedsorienteret terapi, der bringer dig i kontakt med dine iboende ressourcer og potentialer.

Den grundlæggende teoretiske referenceramme, jeg arbejder ud fra, ser den enkelte som et selvregulerende menneske med kreative og ubevidste ressourcer. Ressourcer, der kan bevidstgøres gennem psykoterapi og hjælpe personen op over tilsyneladende uløselige problemer.

Når du kommer hos mig, vil du møde et menneske, der tror på, at vi alle rummer selvregulerende og selvhelbredende kræfter i vores personlighed og som ligeledes tror på, at der er helings- og udviklingsmuligheder i mødet mellem mennesker. 

Jeg leder ikke efter fejl og mangler.

Jeg benytter mig af følgende metoder; samtale, drømme, meditation, mindfulness, kreativ terapi, kropsterapi og kropsbevidsthed samt kognitive metoder.

Jeg har tavshedspligt, er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og arbejder under dennes etiske regler. 

Jeg modtager supervision og ajourfører løbende min faglighed.